ХЕМАТОЛОГИЯ

Пълна кръвна картина (ПКК) 6.00 лв.
СУЕ (ESR ) 2.00 лв.
ПКК+ СУЕ 8.00 лв.
ПКК+ДКК 8.00 лв.
ПКК+ ДКК+СУЕ 9.00 лв.
ПКК + ретикулоцити 8.00 лв.
ПКК+ морф. на еритроцити 8.00 лв.
ПКК+ ДКК+морф. На еритроцити 12.00 лв.

БИОХИМИЯ

Общ белтък (Total protein) 2.50 лв.
Албумин (Albumin) 3.00 лв.
Глюкоза 3.00 лв.
Глюкоза-3 кратен профил 8.00 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 8.00 лв.
Креатинин (Creatinine) 2.50 лв.
Уреа (Urea) 2.50 лв.
Пикочна киселина (Uric acid) 3.00 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault 8.00 лв.
Билирубин - общ 2.50 лв.
Билирубин - директен 2.50 лв.
Липиден профил-Хол,Тригл,HDL,LDL,VLDL 10.00 лв.
Холестерол - общ (Total Cholesterol) 3.00 лв.
HDL холестерол 3.00 лв.
LDL холестерол 3.00 лв.
Триглицериди (Triglyceride) 3.00 лв.
АсАТ (GOT; AST) 3.00 лв.
АлАТ (GPT; ALT) 3.00 лв.
Гама ГТ ( GGT ) 3.00 лв.
Алкална Фосфатаза (Alkaline Phosphatase ) 3.00 лв.
Кисела Фосфатаза (Acid Phosphatase ) 4.00 лв.
Амилаза (Amylase) 4.50 лв.
Липаза (Lipasе) 5.00 лв.
ЛДХ ( LDH ) 3.50 лв.
(ЦПК) Креатин фос. киназа ( CPK ) 4.00 лв.
CPK-MB 13.00 лв.
Калций 3.00 лв.
Фосфор 3.00 лв.
Калий 4.50 лв.
Натрий 4.50 лв.
Хлор (Cl) 4.50 лв.
Желязо (Fe) 5.00 лв.
ЖСК (TIBC) 5.00 лв.
Йонизиран калций (iCa) 3.00 лв.
Магнезий 5.00 лв.
Литий 15.00 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 11.00 лв.
Тропонин І ( Troponin I ) 30.00 лв.
Бикарбонат (Bicarbonate) 8.00 лв.
ApoA1 8.00 лв.
ApoB 8.00 лв.

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

Време на кървене 3.00 лв.
Протромбиново време (PT)/ %/ INR 4.00 лв.
Фибриноген (Fibrinogen) 4.00 лв.
aРТТ (ККВ)  4.00 лв.
INR (пълна капилярна кръв) 7.00 лв.
Д димер (D-dimer) 25.00 лв.

УРИНА

Урина- Общо химично изследване и седимент 3.00 лв.
Алфа Амилаза в урината 5.00 лв.
Микроалбумин в диуреза 13.00 лв.
Калций в диуреза 3.00 лв.
Фосфор в диуреза 3.00 лв.
Белтък в диуреза 3.00 лв.
Глюкоза в диуреза 3.00 лв.
Креатинин в диуреза 3.00 лв.
Урея в диуреза 3.00 лв.
Пикочна киселина в диуреза 3.00 лв.
Kалий в диуреза 4.00 лв.
Натрий в диуреза  4.00 лв.
Хлор в диуреза 4.00 лв.
Креатининов клирънс 8.00 лв.
Кортизол в диуреза 17.00 лв.
Цистин в диуреза 35.00 лв.
Цистрат в диуреза 35.00 лв.
Оксалат в диуреза 35.00 лв.
Наркотични в-ва в урина 30.00 лв.

ИМУНОЛОГИЯ

Анти-Стрептолизинов Титър (ASO; AST) 5.00 лв.
Ревма Фактор скрининг (RF ) Waaler- Rose 5.00 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид (anti CCP ) 30.00 лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин (anti MCV )  30.00 лв.
C-реактивен Протеин (CRP) 9.00 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)  11.00 лв.
C 3 Комплемент 12.00 лв.
C 4 комплемент 12.00 лв.
Имуноглобулин A (IgA ) 12.00 лв.
Имуноглобулин M (IgM )  12.00 лв.
Имуноглобулин G (IgG )  12.00 лв.
IgE total 18.00 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins ) 12.00 лв.
Феритин (Ferritin) 17.00 лв.
Трансферин (Transferrin) 17.00 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin) 22.00 лв.
2 Макроглобулин (2 Macroglobolin) 22.00 лв.
ANA скрининг 26.00 лв.
AMA-M2 30.00 лв.
ß2 GP (Glycoproteine) IgM 30.00 лв.
ß2 GP (Glycoproteine) IgG 30.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) 32.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) 32.00 лв.
pANCA (anti-MPO (Myeloperoxidase)) 28.00 лв.
cANCA (anti-PR3 (Proteinase3)) 28.00 лв.
АGMA /Actin Ab/ 30.00 лв.
HLA-B27 45.00 лв.
Антиовариални антитела 45.00 лв.
Антиспермални антитела 45.00 лв.
Тест за туберколоза TBC Quanti Feron 100.00 лв.

ХОРМОНИ

TSH (Тиреотропен Хормон) 14.00 лв.
FT3 (свободен Т3) 12.00 лв.
FT4 (свободен Т4) 12.00 лв.
TRAb анти- TSH рецептор автоантитела 37.00 лв.
МАТ (anti TPO) 17.00 лв.
ТАТ (anti Tg) 17.00 лв.
Тиреоглобулин TG 33.00 лв.
LH (Лутеинизиращ Хормон) 16.00 лв.
FSH (Фуликул Стим. Хормон ) 16.00 лв.
Естрадиол 16.00 лв.
Прогестерон 16.00 лв.
Тестостерон 16.00 лв.
Пролактин (Prolactin) 16.00 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ) (човешки хорингонадотропин) 17.00 лв.
DHEA -S ( ДХЕА-С ) 19.00 лв.
free тестостерон (свободен) 30.00 лв.
17-алфа-ОН прогестерон 21.00 лв.
4 Androstenedione (4 Aндростендион) 22.00 лв.
SHBG (human sexhormone)/ секс хормон 18.00 лв.
Инсулин- серум 20.00 лв.
Кортизол серум 17.00 лв.
Кортизол слюнка 17.00 лв.
Кортизол ритъм 34.00 лв.
ß crosslaps (бета крослапс) 20.00 лв.
PTH- паратхормон 28.00 лв.
N- MID Osteocalcin 20.00 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine) 45.00 лв.
inhibin B (Инхибин Б) 73.00 лв.
AMH (Анти Мюлеров хормон) 65.00 лв.
ACTH (АКТХ в плазма) 35.00 лв.
C- peptide 27.00 лв.
Гастрин 50.00 лв.
hGH (човешки растежен хормон)/ STH (Соматотропен хормон) 30.00 лв.
IGF- I (somatomedin c) 50.00 лв.
IGF- binding protein 3 30.00 лв.
AT анти- глутамат- декарбоксилаза (GAD- II) 120.00 лв.
Aldosterone (Алдостерон в плазма) 80.00 лв.
EPO (Еритропоетин) 48.00 лв.
Калцитонин (Calcitonin) 42.00 лв.
HOMA (IR) Инсулинова резистентност индекс 20.00 лв.
Renin (Ренин в плазма) 45.00 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ

Сифилис (Wassermann) 10.00 лв.
HBsAg (Хепатит В) 16.00 лв.
HCV (Хепатит С) 18.00 лв.
Anti-HAV IgM (Хепатит А) 18.00 лв.
Аnti-HAV total (Хепатит А) 22.00 лв.
Anti HIV 1/2 (СПИН) 15.00 лв.
Anti- HBs 20.00 лв.
Anti- HBc IgM 37.00 лв.
Anti-HBc total  37.00 лв.
HBeAg 37.00 лв.
Anti-HDV IgM (Хепатит D) 22.00 лв.
Anti-HDV total (Хепатит D) 22.00 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG) 19.00 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM) 19.00 лв.
Херпес симплекс вирус I- IgG 23.00 лв.
Херпес симплекс вирус I- IgM 23.00 лв.
Херпес симплекс вирус II- IgG 23.00 лв.
Херпес симплекс вирус II- IgM 23.00 лв.
Херпес зостер IgG (VZV IgG) 25.00 лв.
Херпес зостер IgM (VZV IgM) 25.00 лв.
Рубеола IgM (Rubella) 18.00 лв.
Рубеола IgG (Rubella) 26.00 лв.
Хламидия пневмоние IgA 30.00 лв.
Хламидия пневмоние IgG 30.00 лв.
Хламидия пневмоние IgM 30.00 лв.
Хламидия трихоматис IgA 17.00 лв.
Хламидия трихоматис IgG 17.00 лв.
Хламидия трихоматис IgM 17.00 лв.
Хеликобактер пилори антиген (в изпражнения) 40.00 лв.
Хеликобактер пилори- IgA 17.00 лв.
Хеликобактер пилори- IgG 17.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgM 26.00 лв.
Микоплазма пневмоние IgG 26.00 лв.
Лаймска болест IgG 75.00 лв.
Лаймска болест IgM 75.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) 25.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 25.00 лв.
Епщайн Бар Вирус (EBV EA IgG) 22.00 лв.
Епщайн Бар Вирус (EBV NA IgG) 25.00 лв.
EBV антигени (VCA IgG+IgM) 45.00 лв.
Токсоплазмоза- IgG 20.00 лв.
Токсоплазмоза- IgM 25.00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

CEA 18.00 лв.
AFP (Алфа фетопротеин) 18.00 лв.
total PSA 15.00 лв.
free PSA 18.00 лв.
CA 19-9 18.00 лв.
CA 15-3 18.00 лв.
CA 125 18.00 лв.
CA 72-4 22.00 лв.
SCC 28.00 лв.
CYFRA 21-1 22.00 лв.
HE4 65.00 лв.
NSE (неврон специфична енолаза) 25.00 лв.
ROMA index (CA 125+ HE4) 77.00 лв.
b- 2 микроглобулин 32.00 лв.
TPA (тъканен полипептиден антиген) 45.00 лв.
TPS (тъканен полипептиден специфичен антиген) 45.00 лв.
CA 50 45.00 лв.
HER 2 225.00 лв.
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) 67.00 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) фецес 11.00 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Кръвна група и Rh 16.00 лв.
Определяне на титъра на анти- А и анти- В антитела 25.00 лв.
Определяне на титър на еритроантитела 37.00 лв.
Rh фенотип и Kell- антитела 39.00 лв.
Алоеритроантитела (Rh) 37.00 лв.
Еритроантитела ало/авто 37.00 лв.
Специфичност на еритроантитела 39.00 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Урина за урокултура (еднократно) 15.00 лв.
Анален секрет, фецес 16.00 лв.
Храчка 24.00 лв.
Гърлен секрет 24.00 лв.
Назофагиален секрет 24.00 лв.
Ушен секрет 24.00 лв.
Конюктивен секрет 24.00 лв.
Раневи секрет 24.00 лв.
Вагинален секрет 24.00 лв.
Цервикален секрет 24.00 лв.
Уретрален секрет 24.00 лв.
Еякулат 24.00 лв.
Други секрети 26.00 лв.
Антигенна идентификация N.gonorrhoeae (уретрален, вагинален секрет) 17.00 лв.
Антигенна идентификация C.trachomatis 32.00 лв.
Микоплазма (Mycoplasma) (количествено и качествено измерване) 33.00 лв.
Микоплазма в урина (качествено измерване) 25.00 лв.
Хемокултура 46.00 лв.
Спермограма 30.00 лв.

ВИТАМИНИ

Vit B12 22.00 лв.
25- OH Vit D 32.00 лв.
Фолиева киселина (Vit B9) (Фолат/ Folate) 22.00 лв.
1,25- (ОН)2- Vit D3 55.00 лв.

ДНК/ МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Trichomonas Vaginalis 35.00 лв.
Mycoplasma genitalium 35.00 лв.
Mycoplasma hominis 35.00 лв.
Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum 35.00 лв.
Chlamydia trachomatis 35.00 лв.
високорискови HPV типове 16 и 18 48.00 лв.
високорискови HPV типове 6 и 11 48.00 лв.
скрининг високорискови HPV типове 16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66 63.00 лв.
генотипиране на високорискови HPV 16,31,33,35,18,39,45,59 и 52.56,58,66 84.00 лв.

ПАКЕТИ

Здравна книжка 15.00 лв.
Детска градина- само фецес 20.00 лв.
Пакет Детска градина 35.00 лв.
 • ХЕМАТОЛОГИЯ
 • БИОХИМИЯ
 • КРЪВОСЪСИРВАНЕ
 • УРИНА
 • ИМУНОЛОГИЯ
 • ХОРМОНИ
 • ВИРУСОЛОГИЯ
 • ТУМОРНИ МАРКЕРИ
 • ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
 • МИКРОБИОЛОГИЯ
 • ВИТАМИНИ
 • ДНК/ МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
 • ПАКЕТИ