skip to Main Content
понеделник - петък: 07:30 - 14:30
събота: 08:00 - 12:00

COVID-19 | КОВИД-19

ИзследванеЦена
PCR105 лв. индивидуален
89 лв. семеен

За фирми - информация тук

АНТИГЕН40 лв.
АНТИТЕЛА Неутрализиращи45 лв.
АНТИТЕЛА Бърз тест20 лв.
АНТИТЕЛА Количествен тест30 лв.

ХЕМАТОЛОГИЯ

Изследване Цена
Пълна кръвна картина (ПКК)6 лв.
СУЕ ( ESR )2 лв.
ПКК+ СУЕ8 лв.
ПКК+ДКК8 лв.
ПКК+ ДКК+СУЕ9 лв.
ПКК + ретикулоцити8 лв.
ПКК+ морф. на еритроцити8 лв.
ПКК+ ДКК+морф. На еритроцити12 лв.

БИОХИМИЯ

ИзследванеЦена
Общ белтък (Total protein)2.5 лв.
Албумин (Albumin)3 лв.
Глюкоза3 лв.
Глюкоза-3 кратен профил8 лв.
Глюкоза-4 кратен профил9 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )8 лв.
Креатинин (Creatinine)2.5 лв.
Уреа (Urea)2.5 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)3 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault8 лв.
Билирубин - общ 2.5 лв.
Билирубин - директен 2.5 лв.
Липиден профил-Хол,Тригл,HDL,LDL,VLDL10 лв.
Холестерол - общ (Total Cholesterol)3 лв.
HDL холестерол3 лв.
LDL холестерол3 лв.
Триглицериди (Triglyceride)3 лв.
АсАТ (GOT; AST)3 лв.
АлАТ (GPT; ALT)3 лв.
Гама ГТ ( GGT )3 лв.
Алкална Фосфатаза (Alkaline Phosphatase ) 3 лв.
Кисела Фосфатаза (Acid Phosphatase )(prostat PAP)4 лв.
Амилаза (Amylase)4.5 лв.
Липаза (Lipasе)5 лв.
ЛДХ ( LDH )3.5 лв.
(ЦПК) Креатин фос. киназа ( CPK )4 лв.
CPK-MB13 лв.
Калций3 лв.
Фосфор3 лв.
Калий4.5 лв.
Натрий4.5 лв.
Хлор (Cl)4.5 лв.
Желязо (Fe)5 лв.
ЖСК ( TIBC )5 лв.
Йонизиран калций (iCa)3 лв.
Магнезий5 лв.
Литий15 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c)11 лв.
Тропонин І ( Troponin I )30 лв.
Бикарбонат (Bicarbonate)8 лв.
ApoA18 лв.
ApoB8 лв.

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

ИзследванеЦена
Време на кървене
3 лв.
Протромбиново време (PT)/ %/ INR
4 лв.
Фибриноген (Fibrinogen)
4 лв.
aРТТ (ККВ) 
4 лв.
INR (пълна капилярна кръв)
7 лв.
Д димер (D-dimer)
25 лв.

ИМУНОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Анти-Стрептолизинов Титър (ASO; AST)5 лв.
Ревма Фактор скрининг (RF ) Waaler- Rose5 лв.
Ревма Фактор IgA 32 лв.
Ревма Фактор IgM32 лв.
Ревма Фактор IgG32 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид (anti CCP )36 лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин (anti MCV ) 30 лв.
C-реактивен Протеин (CRP)9 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP) 11 лв.
C 3 Комплемент12 лв.
C 4 комплемент12 лв.
Имуноглобулин A (IgA )12 лв.
Имуноглобулин M (IgM ) 12 лв.
Имуноглобулин G (IgG ) 12 лв.
IgE total18 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins )12 лв.
Феритин (Ferritin)17 лв.
Трансферин (Transferrin)17 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin)22 лв.
2 Macroglobolin22 лв.
ANA скрининг26 лв.
AMA30 лв.
ß2 GP (Glycoproteine) IgM30 лв.
ß2 GP (Glycoproteine) IgG30 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)32 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)32 лв.
pANCA (anti-MPO (Myeloperoxidase))28 лв.
cANCA (anti-PR3 (Proteinase3))28 лв.
АGMA /Actin Ab/30 лв.
HLA-B2745 лв.
Антиовариални антитела45 лв.
Антиспермални антитела45 лв.
Тест за туберколоза TBC Quanti Feron100 лв.

УРИНА

ИзследванеЦена
Урина-Общо хим. и седимент3 лв.
Урина-Общо изследване2 лв.
Алфа Амилаза в урината 5 лв.
Микроалбумин в диуреза13 лв.
Калций в диуреза3 лв.
Фосфор в диуреза3 лв.
Белтък в диуреза3 лв.
Глюкоза в диуреза3 лв.
Креатинин в диуреза3 лв.
Урея в диуреза3 лв.
Пикочна к-на в диуреза3 лв.
Kалий в диуреза4 лв.
Натрий в диуреза 4 лв.
Хлор в диуреза4 лв.
Креатининов клирънс8 лв.
Кортизол17 лв.
Цистин (в урина)35 лв.
Цистрат (в урина)35 лв.
Оксалат (в урина)35 лв.
Наркотични в-ва в урина30 лв.

ХОРМОНИ

ИзследванеЦена
TSH (Тиреотропен Хормон) 14 лв.
FT3 (свободен Т3)12 лв.
FT412 лв.
TRAb анти- TSH рецептор автоантитела37 лв.
МАТ (anti TPO)15 лв.
ТАТ (anti Tg) 15 лв.
Тиреоглобулин TG 33 лв.
LH (Лутеинизиращ Хормон)16 лв.
FSH (Фуликул Стим. Хормон )16 лв.
Естрадиол16 лв.
Прогестерон16 лв.
Тестостерон16 лв.
Пролактин (Prolactin)16 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ) (човешки хорингонадотропин)17 лв.
DHEA -S ( ДХЕА-С )19 лв.
free тестостерон (свободен)30 лв.
17-алфа-ОН прогестерон21 лв.
4 Androstenedione (4 Aндростендион)22 лв.
SHBG (human sexhormone)/ секс хормон18 лв.
Инсулин- серум17 лв.
Кортизол серум17 лв.
Кортизол слюнка17 лв.
Кортизол ритъм34 лв.
ß crosslaps (бета крослапс)20 лв.
PTH- паратхормон28 лв.
N- MID Osteocalcin20 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)45 лв.
inhibin B (Инхибин Б)53 лв.
AMH (Анти Мюлеров хормон)65 лв.
ACTH (АКТХ в плазма)25 лв.
C- peptide27 лв.
Гастрин50 лв.
hGH (човешки растежен хормон) (Соматотропен хормон) STH30 лв.
IGF- I (somatomedin c)50 лв.
IGF- binding protein 330 лв.
AT анти- глутамат- декарбоксилаза (GAD- II)120 лв.
Aldosterone (Алдостерон в плазма)80 лв.
EPO (Еритропоетин)48 лв.
Калцитонин (Calcitonin)42 лв.
HOMA (IR) Инсулинова резистентност индекс25 лв.
Renin (Ренин в плазма)45 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Сифилис7 лв.
HBsAg (Хепатит В)16 лв.
HCV (Хепатит С)18 лв.
Anti-HAV IgM (Хепатит А)18 лв.
Аnti-HAV total (Хепатит А)22 лв.
Anti HIV 1/2 (СПИН)15 лв.
Anti- HBs20 лв.
Anti- HBc IgM37 лв.
Anti-HBc total 37 лв.
HBeAg37 лв.
Anti-HDV IgM (Хепатит D)22 лв.
Anti-HDV total (Хепатит D)22 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV)19 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)19 лв.
Херпес симплекс вирус I- IgG23 лв.
Херпес симплекс вирус I- IgM23 лв.
Херпес симплекс вирус II- IgG23 лв.
Херпес симплекс вирус II- IgM23 лв.
Херпес зостер IgG (VZV IgG)25 лв.
Херпес зостер IgM (VZV IgM)25 лв.
Рубеола IgM (Rubella)18 лв.
Рубеола IgG (Rubella)26 лв.
Хламидия пневмоние
IgA30 лв.
IgG30 лв.
IgM30 лв.
Хламидия трихоматис
IgA17 лв.
IgG17 лв.
IgM17 лв.
Хеликобактер пилори антиген (в изпражнения)25 лв.
Хеликобактер пилори- IgA17 лв.
Хеликобактер пилори- IgG17 лв.
Микоплазма пневмоние IgM26 лв.
Микоплазма пневмоние IgG26 лв.
Лаймска болест IgG30 лв.
Лаймска болест IgM30 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)25 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)25 лв.
EBV EA IgG22 лв.
EBV NA IgG25 лв.
EBV антигени (VCA IgG+IgM)45 лв.
Токсоплазмоза- IgG20 лв.
Токсоплазмоза- IgM25 лв.
Други
Тест за хранителна непоносимост 200 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

ИзследванеЦена
CEA18 лв.
AFP (Алфа фетопротеин) черен дроб, яйчник, тестис18 лв.
total PSA15 лв.
free PSA18 лв.
CA 19-9 панкреас жлъчка. деб. черво18 лв.
CA 15-3 гърда18 лв.
CA 125 яйчник18 лв.
CA 72-4 стомах , черва, далак, панкреас, яйчник22 лв.
SCC маточната шийка, яйчниците , белия дроб, кожата, храносмилателната система, урогениталния тракт, карциноми в областта на главата и шията28 лв.
CYFRA 21-1 бял дроб , матка, стомашно-чревния тракт 22 лв.
HE4 яйчник , белия дроб, дебелото черво и гърдата50 лв.
NSE (неврон специфична енолаза) Невробластома, бял дроб , метастазирали семиноми, щитовидната жлеза стомах, гърда, черен дроб, колон-ректум, плацента25 лв.
ROMA index (CA 125+ HE4)77 лв.
b- 2 микроглобулин лимфом32 лв.
TPA (тъканен полипептиден антиген) яйчник и маточна шийка45 лв.
TPS (тъканен полипептиден специфичен антиген) гърда45 лв.
CA 5045 лв.
HER 2225 лв.
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )67 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) фецес11 лв.
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен45 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Кръвна група и Rh16 лв.
Определяне на титъра на анти- А и анти- В антитела25 лв.
Определяне на титър на еритроантитела37 лв.
Алоеритроантитела (Rh)37 лв.
Еритроантитела ало/авто37 лв.
Специфичност на еритроантитела39 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Урина за урокултура (еднократно)15 лв.
Храчка23 лв.
Гърлен секрет23 лв.
Назофагиален секрет23 лв.
Ушен секрет23 лв.
Конюктивен секрет23 лв.
Раневи секрет23 лв.
Вагинален секрет/ Влагалищен23 лв.
Цервикален секрет23 лв.
Уретрален секрет23 лв.
Еякулат23 лв.
Други секрети26 лв.
Антигенна идентификация N.gonorrhoeae (уретрален, вагинален секрет)17 лв.
Анален секрет, фецес15 лв.
Пакет генитална система (AFG)- банална флора, кандида, гарднерела, микоплазма57 лв.
Т.vaginalis "InPouch"
Антигенна идентификация C.trachomatis32 лв.
Микоплазма (Mycoplasma) (количествено и качествено измерване)33 лв.
Микоплазма в урина (качествено измерване)25 лв.
Антибиограма10 лв.
Хемокултура46 лв.
Препарат директна микроскопия10 лв.
Спермограма30 лв.
Бърз тест за скарлатина18 лв.

ВИТАМИНИ

ИзследванеЦена
Vit B1222 лв.
25- OH Vit D32 лв.
Фолиева киселина (Vit B9) (Фолат/ Folate)22 лв.
1,25- (ОН)2- Vit D355 лв.

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Trichomonas Vaginalis- влаг. секрет; еякулат; уретрален секрет; урина35 лв.
Mycoplasma genitalium35 лв.
Mycoplasma hominis35 лв.
Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum35 лв.
Chlamydia trachomatis35 лв.
Back To Top