Skip to content

ХЕМАТОЛОГИЯ (Hematology)

Изследване Цена
Пълна кръвна картина - ПКК (Complete blood count)7 лв.
СУЕ ( Sedimentation rate of erythrocytes
ESR )
2.5 лв.
ПКК + Морфология на еритроцити (Morphology of erythrocytes)12 лв.
ПКК + ДКК мануално (WBC diff- manual)12 лв.

БИОХИМИЯ (Biochemistry)

ИзследванеЦена
Общ белтък (Total protein)3 лв.
Албумин (Albumin)3 лв.
Глюкоза (Glucose) 3 лв.
Глюкоза-3 кратен профил (Glucose- profile)8 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) (Glicated hemoglobin)14 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. (Glucose tolerance test)8 лв.
Креатинин (Creatinine)3 лв.
Уреа (Urea)3 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)3 лв.
Билирубин - общ (Total bilirubin) 3 лв.
Билирубин - директен (Direct bilirubin) 3 лв.
Липиден профил-Хол,Тригл,HDL,LDL,VLDL (Cholesterol panel)14 лв.
Холестерол - общ (Total Cholesterol)3.5 лв.
HDL холестерол (HDL cholesterol)3.5 лв.
VLDL холестерол (VLDL cholesterol)3.5 лв.
LDL холестерол (LDL cholesterol)3.5 лв.
Триглицериди (Triglyceride)3.5 лв.
АсАТ (GOT; AST)3 лв.
АлАТ (GPT; ALT)3 лв.
Гама ГТ ( GGT )3 лв.
Алкална Фосфатаза (Alkaline Phosphatase ) 4 лв.
Амилаза (Amylase)4.50 лв.
Липаза (Lipasе)5.50 лв.
ЛДХ ( LDH )5 лв.
(ЦПК) Креатин фос. киназа (CPK Creatine phosphokinase)4 лв.
CPK-MB13 лв.
C-реактивен протеин/ CRP 10 лв.
Високочувствителен ЦРП/ hs CRP15 лв.
Тропонин І ( Troponin I )30 лв.
Калций (Ca; Calcium)3 лв.
Йонизиран калций (iCa)3 лв.
Фосфор (P; Phosphate) 3 лв.
Калий (K;Potassium)4.50 лв.
Натрий (Na; Sodium)4.50 лв.
Хлор (Cl; Chloride)4.50 лв.
Желязо (Fe; Iron)6 лв.
ЖСК ( TIBC )6 лв.
Магнезий (Mg; Magnesium)5 лв.
Цинк (Zn; Zinc)25 лв.

КРЪВОСЪСИРВАНЕ (Coagulation)

ИзследванеЦена
Протромбиново време (PT)/ %/ INR
5 лв.
Фибриноген (Fibrinogen)
5 лв.
aРТТ (ККВ) 
5 лв.
Д димер (D-dimer)
25 лв.

ИМУНОЛОГИЯ (Immunology)

ИзследванеЦена
Анти-Стрептолизинов Титър (ASO; AST)5 лв.
Ревма Фактор скрининг (RF ) Waaler- Rose5 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид (anti CCP )40 лв.
C-реактивен Протеин (CRP)10 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP) 12 лв.
C 3 Комплемент (Complement C3)12 лв.
C 4 комплемент (Complement C4)12 лв.
Имуноглобулин A (IgA )12 лв.
Имуноглобулин M (IgM ) 12 лв.
Имуноглобулин G (IgG ) 12 лв.
IgE total20 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins )12 лв.
Феритин (Ferritin)20 лв.
Трансферин (Transferrin)17 лв.
ANA скрининг (ANA screening)28 лв.
HLA-B2745 лв.
ANTI-GAD (GAD65)48 лв.
Цинков Транспортер 8 (Zinc transporter-8-AAB)70 лв.

АЛЕРГИИ (Allergies)

ИзследванеЦена
ПАКЕТ АЛЕРГОЛОГИЯ
Хранителен (Food allergies) | 20 алергена90 лв.
Хранителен (Food allergies) | 33 алергена130 лв.
Инхалаторен (Inhalant allergies) | 20 алергена90 лв.
Инхалаторен (Inhalant allergies) | 30 алергена140 лв.
Комбиниран (Combined panel) | 27 алергена90 лв.
Комбиниран (Combined panel) | 54 алергена150 лв.
Глутен (Gluten)45 лв.

УРИНА (Urine)

ИзследванеЦена
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis + Microscopy)5 лв.
Урина - Седимент2 лв.
Урина-Общо изследване3 лв.
Микроалбумин в диуреза (Microalbumin in 24h urine)13 лв.
Калций в диуреза (Calcium in diuresis)3 лв.
Фосфор в диуреза (Phosphorus in diuresis)3 лв.
Белтък в диуреза (Protein in diuresis)3 лв.
Глюкоза в диуреза (Glucose in diuresis)3 лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in diuresis)3 лв.
Урея в диуреза (Urea in diuresis)3 лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urinary k-na in diuresis)3 лв.
Натрий в урина (Sodium in urine)4 лв.
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)40 лв.

ХОРМОНИ (Hormones)

ИзследванеЦена
TSH (Тиреотропен Хормон) 16 лв.
FT3 (свободен Т3)16 лв.
FT4 (свободен T4)16 лв.
TRAb анти-TSH рецепторни антитела (TRAC)40 лв.
МАТ (anti TPO)18 лв.
ТАТ (anti Tg) 18 лв.
Тиреоглобулин TG 35 лв.
LH (Лутеинизиращ Хормон)17 лв.
FSH (Фуликул Стим. Хормон )17 лв.
Естрадиол (Estradiol(17 лв.
Прогестерон (Progesterone)17 лв.
17-алфа-ОН прогестерон (17-OH-progesterone)30 лв.
Тестостерон (Testosterone)17 лв.
Свободен тестостерон (free Testosterone)30 лв.
Пролактин (Prolactin)17 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ) (човешки хорионгонадотропин)20 лв.
ДХЕА-С (DHEA -S)20 лв.
4 Androstenedione (4 Aндростендион)30 лв.
SHBG (human sexhormone)/ секс хормон18 лв.
Инсулин- серум (Insulin)18 лв.
HOMA (IR) Инсулинова резистентност индекс30 лв.
Кортизол серум (Cortisol serum)20 лв.
Кортизол слюнка (Cortisol saliva)20 лв.
ß crosslaps (бета крослапс)20 лв.
PTH- паратхормон28 лв.
N-MID Osteocalcin20 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)45 лв.
Инхибин Б (inhibin B)53 лв.
AMH (Анти Мюлеров хормон)50 лв.
ACTH (АКТХ в плазма)25 лв.
Алдостерон в плазма (Aldosterone)40 лв.
C- peptide27 лв.
hGH (човешки растежен хормон) (Соматотропен хормон) STH40 лв.
Соматомедин С / IGF – 1 50 лв.

ВИРУСОЛОГИЯ (Virology)

ИзследванеЦена
Сифилис (Wassermann)10 лв.
HBsAg (Хепатит В)18 лв.
HCV (Хепатит С)19 лв.
Anti-HAV IgM (Хепатит А)20 лв.
Аnti-HAV total (Хепатит А)22 лв.
Anti HIV 1/2 (СПИН)18 лв.
Anti-HBs20 лв.
Anti-HBc IgM37 лв.
Anti-HBc total 37 лв.
HBeAg37 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV)25 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM)25 лв.
Херпес симплекс вирус I - HSV 1 IgG 25 лв.
Херпес симплекс вирус I- HSV 1 IgM25 лв.
Херпес симплекс вирус II - HSV 2 IgG25 лв.
Херпес симплекс вирус II - HSV 2 IgM28 лв.
Херпес зостер IgG (VZV IgG)28 лв.
Херпес зостер IgM (VZV IgM)25 лв.
Рубеола IgM (Rubella)26 лв.
Рубеола IgG (Rubella)26 лв.
Хламидия пневмоние (Chlamydia pneumonia)
IgA33 лв.
IgG33 лв.
IgM33 лв.
Хламидия трaхоматис (Chlamydia trachomatis)
IgA20 лв.
IgG20 лв.
IgM20 лв.
Хеликобактер пилори антиген фецес (H.pylori antigen)45 лв.
Хеликобактер пилори- IgG (H.pylori IgG)22 лв.
Микоплазма пневмоние IgG (Mycoplasma pneumoniae IgG)26 лв.
Микоплазма пневмоние IgM (Mycoplasma pneumoniae IgM)26 лв.
Лаймска болест IgG (anti- Borrelia burgdorferi IgG)45 лв.
Лаймска болест IgM (anti- Borrelia burgdorferi IgM)45 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV IgM)25 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV IgG)25 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasmosis IgG)20 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasmosis IgM )25 лв.
Тест за грип А/Б / Influenza A/B 25 лв.

COVID-19 | КОВИД-19

ИзследванеЦена
PCR Индивидуален (от носа/nasal test)80 лв. на човек / тест от носа


За фирми - информация тук

АНТИГЕН (Antigen)15 лв.
COVID АНТИТЕЛА (Antibodies)35 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ (Tumor markers)

ИзследванеЦена
CEA19 лв.
AFP (Алфа фетопротеин) черен дроб, яйчник, тестис20 лв.
Тотал PSA (Total PSA)17 лв.
Свободен PSA (free PSA)20 лв.
CA 19-9 (панкреас жлъчка. деб. черво)20 лв.
CA 15-3 (гърда)20 лв.
CA 125 (яйчник)20 лв.
CA 72-4 (стомах , черва, далак, панкреас, яйчник)27 лв.
SCC (маточната шийка, яйчниците , белия дроб, кожата, храносмилателната система, урогениталния тракт, карциноми в областта на главата и шията)32 лв.
CYFRA 21-1 (бял дроб , матка, стомашно-чревния тракт)25 лв.
HE4 (яйчник , белия дроб, дебелото черво и гърдата)60 лв.
NSE (неврон специфична енолаза) Невробластома, бял дроб , метастазирали семиноми, щитовидната жлеза стомах, гърда, черен дроб, колон-ректум, плацента30 лв.
ROMA index (CA 125+ HE4)80 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) фецес11 лв.
Калпротектин - фецес (Calprotectin ) 45 лв.
Калцитонин (Calcitonin)34 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology)

ИзследванеЦена
Кръвна група и Rh (Blood type)20 лв.
Определяне на титър на еритроантитела (The definition titer of antibodies anti-erythrocyte)37 лв.
Алоеритроантитела (Alloerythroantibodies Rh)37 лв.
Еритроантитела ало/авто (Erythroantibodies)37 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ (Microbiology)

ИзследванеЦена
Стерилна урина (Urine for microbiology)17 лв.
Храчка (Sputum)26 лв.
Гърлен секрет (Throat swap)26 лв.
Назофагиален (носен) секрет (Nasophageal (nasal) swap)26 лв.
Ушен секрет (Ear swap)26 лв.
Очен секрет (Eye swap)26 лв.
Раневи секрет (Wound swap)26 лв.
Вагинален секрет/ Влагалищен (Vaginal smear)27 лв.
Цервикален секрет (Cervical swab)27 лв.
Уретрален секрет (Urethral swab)26 лв.
Еякулат (Sperm)26 лв.
Други секрети (Other)26 лв.
Изследване на фецес за носителство на шигела, салмонела, ЕРЕС (Stool for Shigella, Salmonella and Pathogenic Escherichia coli)21 лв.
Микоплазма и уреаплазма (Mycoplasma, Ureaplasma)35 лв.
Трихомони (Trichomonas vaginalis)35 лв.
Бърз тест за скарлатина (Rapid test scarlet fever)20 лв.
Изследвания за здравна книжка 20 лв.

ВИТАМИНИ (Vitamins)

ИзследванеЦена
Витамин Б12 (Vit B12)23 лв.
Витамин Д (25- OH Vit D)32 лв.
Фолиева киселина (Vit B9) (Фолат/ Folate)25 лв.
Витамин Б2 / Vitamin B2 50 лв.
Витамин Б6 / Vitamin B665 лв.
Витамин Ц/ Vitamin C70 лв.

* Такса пробовземане, административно обслужване и биологичен отпадък – 5 лв.

Back To Top
търси
bg_BGБългарски